Registrácia

Táto registrácia nie je záväzná. Účelom registrácie je prieskum Vášho záujmu o konkrétnu Akadémiu medicínskeho vzdelávania. Na jej základe Vás môže kontaktovať partner podujatia.

Miesto podujatí: Hotel Chopok****, Jasná – Nízke Tatry


Vyberte si z nasledujúcich podujatí:Ochrana osobných údajov

Zaslaním vyplnenej prihlášky udeľujete spoločnosti Continental Business Services s.r.o. ,sídlom: Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, Slovakia, IČO: 46534334, súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a nižšie uvedeného poučenia o obsahu súhlasu, v rozsahu údajov uvedených na prihláške a na účely organizácie a zabezpečenia priebehu podujatia. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ako dotknutá osoba máte práva v zmysle § 28 cit. zákona, najmä právo na informácie o spracúvaných osobných údajoch, právo na ich opravu a aktualizáciu a právo odvolať Váš súhlas na ich spracovanie.


Táto registrácia nie je záväzná. Účelom registrácie je prieskum Vášho záujmu o konkrétnu Akadémiu medicínskeho vzdelávania. Na jej základe Vás môže kontaktovať partner podujatia.