O akadémii

Akadémia medicínskeho vzdelávania je unikátnou formou vzdelávania, ktorá nemá v Európe konkurenciu. Od svojho vzniku v roku 2015 sa medzi lekármi a sestrami teší mimoriadnej popularite a vysokému odbornému kreditu.

Novátorský systém vzdelávania umožňuje absolventom okamžité využitie praktických poznatkov v ich každodennej ambulantnej práci. Na Akadémii vládne vždy nesmierne pozitívna atmosféra plná zmysluplnej práce, riešenia spoločných tém a dlhých priateľských rozhovorov. Tak ako na žiadnom inom podujatí. Stovky a stovky lekárov a sestier, ktorí ju už absolvovali, sa na ňu vracajú aj kvôli nej…

Akadémia je tvorená samostatnými Fórami, ktoré sa venujú presne určeným témam, napr. Fórum artériovej hypertenzie, Fórum elektrokardiografie, Fórum dyslipidémie, Fórum kardiálneho zlyhávania a iné. Je charakterizovaná individualizovaným spôsobom edukácie frekventantov výhradne vo workshopoch v malých skupinách.V jednej skupine je maximálne 10 frekventantov a je vedená špeciálne vykoučovaným lektorom. Preferovanou cieľovou skupinou sú všeobecní lekári, ktorým sa venujú samotní všeobecní lekári – lektori. Vzdelávanie sa uskutočňuje prostredníctvom individuálneho riešenia početných kazuistík, popisov desiatok EKG záznamov z reálnej ambulancie či prípravou originálnych smart pomôcok samotnými frekventantmi. Každá téma je komplexne rozobratá z viacerých pohľadov – dôraz je kladený na kazuistiky, právo a legislatívu, urgentné a emergentné stavy, vykazovanie a komunikáciu so zdravotnými poisťovňami, ako aj pracovnú zdravotnú službu, vedenie motorového vozidla a iné praktické súvislosti či iniciálne a kontrolné vyšetrenia pri jednotlivých diagnózach. Všetky materiály, s ktorými frekventanti pracujú, sa po absolvovaní Akadémie stávajú ich majetkom. V prípade potreby môžu osobitne konzultovať svojho lektora aj mimo jednotlivých workshopov.

Pravidelnou súčasťou Akadémií je aj veľmi populárna Lekárska izba SVLS/AVLS. Počas nej všeobecní lekári vždy živo diskutujú o právnych a prevádzkových otázkach svojich ambulancií.

Partnerom Akadémie medicínskeho vzdelávania je Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS), prostredníctvom ktorej sa relevantné podnety všeobecných lekárov zapracovávajú do agendy Sekcie pre inštitucionálne vyjednávanie SVLS pri vyjednávaní s jednotlivými inštitúciami (Ministerstvo zdravotníctva SR, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a podobne).

Súčasťou individuálneho vzdelávania je aj riešenie autodidaktického testu – maximálny počet je 15 CME kreditov za každú absolvovanú Akadémiu.

Všetky náklady spojené so vzdelávaním na Akadémii medicínskeho vzdelávania plne odpočítateľnou položkou z daňového základu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Poďte si vyskúšať vzdelávanie formou, ktorá je neuveriteľne praktická, pomôže zvýšiť príjem každej všeobecnej ambulancie a navyše je ohromne zábavná …

Všeobecní lekári všeobecným lekárom.

Partneri

avls_logo