Školenie lektorov, 13.1.-14.1.2018

 

Fórum dyslipidémií 16.3. – 18.3.2018

 

Fórum kardiálneho zlyhávania 20.4. – 22.4.2018

 

Fórum elektrokardiografie 26.10. – 28.10.2018