november 30, 2018
Podujatia v roku 2018 Miesto podujatí: Hotel Partizán, Tále   Školenie lektorov 13.1. – 14.1.2018 Fórum artériovej hypertenzie 23.2. – 25.2.2018 Fórum dyslipidémií 16.3. – 18.3.2018 Fórum kardiálneho zlyhávania 20.4. – 22.4.2018 Fórum elektrokardiografie (vybrané kapitoly) 21.9. – 23.9.2018 Fórum elektrokardiografie (vybrané kapitoly) 26.10. – 28.10.2018 Fórum kardiálneho zlyhávania 16.11. – 18.11.2018 Fotogaléria z podujatí Fórum elektrokardiografie 26.10.
december 31, 2017
Podujatia v roku 2017 Miesto podujatí: Hotel Partizán, Tále   Školenie lektorov, 14.1.-15.1.2017 Školenie lektorov, 28.1.-29.1.2017 Školenie lektorov, 18.3.-19.3.2017 Fórum dyslipidémie, 17.2.-19.2.2017 Fórum elektrokardiografie, 21.4.-23.4.2017 Fórum dyslipidémie, 16.6.-18.6.2017 Fórum elektrokardiografie, 22.9.-24.9.2017 Fórum artériovej hypertenzie, 27.10.-29.10.2017 Fórum elektrokardiografie, 10.11.-12.11.2017 Školenie lektorov, 2.12.–3.12.2017 Fotogaléria z podujatí Fórum elektrokardiografie, 10.11.-12.11.2017 Fórum elektrokardiografie, 22.9.-24.9.2017 Fórum dyslipidémie, 16.6.-18.6.2017   Fórum
december 31, 2016
Podujatia v roku 2016 Miesto podujatí: Hotel Partizán, Tále   Fórum artériovej hypertenzie, 1.3.-3.3.2016 Školenie lektorov, 19.3.-20.3.2016 Fórum artériovej hypertenzie, 3.6.-5.6.2016 Školenie lektorov, 30.7.-31.7.2016 Fórum artériovej hypertenzie, 30.9.-2.10.2016 Školenie lektorov, 8.10.-9.10.2016 Školenie lektorov, 12.11.-12.11.2016 Školenie lektorov, 26.11.-27.11.2016 Fórum elektrokardiografie, 9.12.-11.12.2016 Fotogaléria z podujatí Fórum artériovej hypertenzie, 3.6.-5.6.2016
december 31, 2015
Podujatia v roku 2015 Miesto podujatí: Hotel Družba, Jasná   Fórum artériovej hypertenzie, pilotný projekt, 1.10.-3.10.2015