november 30, 2018

Podujatia v roku 2018

Miesto podujatí: Hotel Partizán, Tále

 

  • Školenie lektorov 13.1. – 14.1.2018
  • Fórum artériovej hypertenzie 23.2. – 25.2.2018
  • Fórum dyslipidémií 16.3. – 18.3.2018
  • Fórum kardiálneho zlyhávania 20.4. – 22.4.2018
  • Fórum elektrokardiografie (vybrané kapitoly) 21.9. – 23.9.2018
  • Fórum elektrokardiografie (vybrané kapitoly) 26.10. – 28.10.2018
  • Fórum kardiálneho zlyhávania 16.11. – 18.11.2018

Fotogaléria z podujatí

Fórum elektrokardiografie 26.10. – 28.10.2018

Fórum kardiálneho zlyhávania 20.4. – 22.4.2018

Fórum dyslipidémií 16.3. – 18.3.2018

Školenie lektorov 13.1.-14.1.2018