Rok 2018

Miesto konania

Hotel Partizán
Tále 108 – Bystrá
977 65  Brezno

Podujatia

Fórum elektrokardiografie (vybrané kapitoly), 21.9. – 23.9.2018 – registrácia ukončená

Fórum elektrokardiografie (vybrané kapitoly), 26.10. – 28.10.2018 – registrácia ukončená

Školenie lektorov 13.1. – 14.1.2018  – registrácia ukončená

Fórum artériovej hypertenzie 23.2. – 25.2.2018  – registrácia ukončená

Fórum dyslipidémií 16.3. – 18.3.2018  – registrácia ukončená

Fórum kardiálneho zlyhávania 20.4. – 22.4.2018  – registrácia ukončená

Fórum elektrokardiografie (vybrané kapitoly) 21.9. – 23.9.2018  – registrácia ukončená

Fórum elektrokardiografie (vybrané kapitoly) 26.10. – 28.10.2018 – registrácia ukončená

Fórum kardiálneho zlyhávania 16.11. – 18.11.2018  – registrácia ukončená