Video

Z Akadémie na svadbu syna a späť – sme viac ako Akadémia, sme priatelia

Fórum dyslipidémie, 16.6.-18.6.2017

Fórum artériovej hypertenzie, 3.6.-5.6.2016

Fotogaléria

Fórum kardiálneho zlyhávania 20.4. – 22.4.2018

Fórum dyslipidémií 16.3. – 18.3.2018

Školenie lektorov, 13.1.-14.1.2018

Fórum elektrokardiografie, 10.11.-12.11.2017

Fórum elektrokardiografie, 22.9.-24.9.2017

Fórum dyslipidémie, 16.6.-18.6.2017

Fórum dyslipidémie, 16.6.-18.6.2017 – v noci lektori pripravujú materiály na ranné workshopy

Školenie lektorov, 19.3.-20.3.2017