Aktuálna ponuka

Miesto konania

Hotel Partizán
Tále 108 – Bystrá
977 65  Brezno

Odborné podujatie má pridelených SLK 13 + 2 kreditov CME.

V cene registračného poplatku na Akadémiu medicínskeho vzdelávania, nie je zahrnutý wellness a relax.

Registračný formulár

Zaslaním vyplnenej prihlášky udeľujete spoločnosti Continental Business Services s.r.o. ,sídlom: Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, Slovakia, IČO: 46534334, súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a nižšie uvedeného poučenia o obsahu súhlasu, v rozsahu údajov uvedených na prihláške a na účely organizácie a zabezpečenia priebehu podujatia. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ako dotknutá osoba máte práva v zmysle § 28 cit. zákona, najmä právo na informácie o spracúvaných osobných údajoch, právo na ich opravu a aktualizáciu a právo odvolať Váš súhlas na ich spracovanie.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.